Rachunkowość

Cel studiów: Zadaniem studiów podyplomowych z rachunkowości jest przekazanie słuchaczom wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu organizacji księgowości, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz ewidencji i kalkulacji kosztów jednostkowych. Absolwent posiada wiadomości dotyczące prowadzenia rachunkowości i finansów firmy, a ponadto zna najnowsze rozwiązania z problematyki podatków.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

  1. Optymalizacja zarządzania finansami firmy.

  2. Rachunkowość finansowa i zarządcza.

  3. Elektroniczne systemy rozliczeń rachunkowych.

  4. Analiza finansowa.

  5. Propedeutyka analizy finansowej przedsiębiorstwa.

  6. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Liczba godzin: 206

Czas trwania studiów: 2 semestry