Psychologia komunikacji interpersonalnej

Cel studiów: Ukończenie studiów podyplomowych z psychologii komunikacji interpersonalnej pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji, rozwoju umiejętności w zespole oraz rozwiązywania problemów z obszaru komunikacji interpersonalnej za pomocą różnorodnych metod.Absolwent zna charakter i formy procesu komunikacji interpersonalnej oraz sposoby na jej poprawę.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

  1. Praktyczne aspekty komunikacji niewerbalnej.

  2. Techniki i metody komunikacji werbalnej-kultura żywego słowa.

  3. Debata i techniki argumentacji.

  4. Psychologia zachowań społecznych.

  5. Trening prezentacji i wystąpień publicznych.

  6. Rozwiązywanie konfliktów z zastosowaniem technik negocjacji i mediacji.

  7. Komunikacja społeczna w ujęciu Gender.

  8. Nowoczesne techniki i metody komunikacji zbiorowej i indywidualnej.

  9. Techniki aktywnego słuchania.

  10. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Liczba godzin: 210

Czas trwania studiów: 2 semestry