Podatki i doradztwo podatkowe

Cel studiów: Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu podatków i doradztwa podatkowego daje możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do wykładni i stosowania prawa podatkowego oraz kształtowania praktycznych umiejętności prowadzenia doradztwa podatkowego. Absolwent potrafi interpretować przepisy z zakresu materialnego i proceduralnego prawa procesowego, a także zna zasady postępowania egzekucyjnego w sprawach podatkowych.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

 1. Regulacje systemowe działalności gospodarczej.

 2. Propedeutyka prawna.

 3. Organizacja ewidencji podatkowo-księgowej.

 4. Zarys regulacji europejskich z zakresu prawa podatkowego.

 5. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych.

 6. Opodatkowanie dochodów osób prawnych.

 7. Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne (w sprawach podatkowych).

 8. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 9. Regulacje celne i dewizowe.

 10. Ustawa prawo karne skarbowe.

 11. Administracja skarbowa i karno-skarbowa w Rzeczpospolitej Polskiej.

 12. Propedeutyka rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

 13. Podstawy prawne doradztwa podatkowego wraz z kodeksem etyki.

 14. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister), a także osoby, które zajmują się podatkami w pracy zawodowej i pragną zaktualizować posiadaną już wiedzę.

Liczba godzin: 210

Czas trwania studiów: 2 semestry