Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną

Ukończenie specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną przygotuje absolwenta do podejmowania działań terapeutycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych. Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach problemowych, diagnozowania zjawiska niekorzystnych, analizowania własnych działań pedagogicznych, wykrywania zaburzeń rozwojowych. Absolwent nabędzie kwalifikacje, które przygotują go do współpracy ze środowiskiem lokalnym, grupą oraz jednostką.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- domach dziecka,

- świetlicach,

- pogotowiach opiekuńczych,

- poradniach psychologiczno – pedagogicznych,

- placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

- ośrodkach pomocy rodzinie,

- ośrodkach wsparcia,

- ośrodkach interwencji kryzysowej.