Pedagogika opiekuńcza i opieka nad seniorami

Ukończenie specjalności pedagogika opiekuńcza i opieka nad seniorami pozwala na zapoznanie się z podstawami pracy opiekuńczej nad osoba starszą. Program studiów umożliwia zdobycie umiejętności diagnozowania potrzeb, zapoznania się z metodami i technikami pracy z osobą starszą. Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do pełnienia opieki nad seniorami, wypełniania ich czasu wolnego, zaspokajania podstawowych potrzeb.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- domach pomocy społecznej,

- klubach seniora,

- zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych dla osób starszych,

- hospicjach,

- instytucjach profilaktyki społecznej,

- miejsko –gminnych ośrodkach pomocy społecznej,

- środowisku podopiecznego jako indywidulany opiekun.