Pedagogika kulturoznawcza – menadżer i animator kultury

Ukończenie specjalności pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do organizowania różnych form życia kulturalnego. Program studiów dostosowany jest do wymogów, jakie stawia współczesny świat kultury, mass mediów czy reklam. Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do tworzenia programów rozwoju działalności kulturalnej, pogłębi wiedzę z zakresu teorii  kultury, teorii animacji kultury, działalności kulturalnej.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- instytucjach kulturalnych,

- administracji samorządowej i państwowej,

- środkach masowego przekazu,

- placówkach animacyjno – kulturalnych,

- placówkach pozaszkolnych,

- placówkach dziennego pobytu.