Doradztwo zawodowe i personalne

Ukończenie specjalności doradztwo zawodowe i personalne pozwoli absolwentom na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy osobom bezrobotnym, młodzieży, nauczycielom jak również rodzicom. Absolwenci poznają zasady funkcjonowania instytucji rynku pracy, zdobędą wiedzę niezbędną do opracowywania diagnozy przydatności zawodowej, przygotowywania informacji o zawodach, stanowiskach pracy oraz prowadzenia poradnictwa edukacyjnego i zawodowego.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- urzędach pracy,

- Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,

- instytucjach szkoleniowych,

- Ohotniczych Hufcach Pracy,

- agencjach coachingu,

- agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,

- agencjach zatrudnienia,

- instytucjach administracji państwowej i samorządowej.