Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

Celem studiów o specjalności przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi jest przekazanie absolwentom wiedzy w zakresie monitoringu, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Absolwenci posiądą także niezbędne kwalifikacje do rzetelnego rozpoznawania i ścigania przestępstw popełnianych przez sprawców działających w grupie zorganizowanej, a także przestępstw o charakterze terrorystycznym. Studia o tej specjalności stwarzają możliwość zaznajomienia się z funkcjonowaniem instytucji zwalczających terroryzm oraz prawnymi aspektami tego działania.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- Centralnym Biurze Śledczym,

- wydziałach ds. przestępczości zorganizowanej,

- wyspecjalizowanych jednostkach policji,

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- agencji wywiadu,

- Żandarmerii Wojskowej,

- Wojskowych Służbach Informacyjnych,

- Siłach Zbrojnych,

- organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym,

- Straży Ochrony Kolei,

- Straży Ochrony Lotnisk,

- firmach zajmujących się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego.