Prawno – administracyjna ochrona porządku publicznego

Ukończenie specjalności prawno-administracyjna ochrona porządku publicznego pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz kryminalistyki. Absolwent tej specjalności wykazuje się znajomością prawnych podstaw działania systemu bezpieczeństwa oraz umiejętnościami w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom. Studia o tej specjalności stwarzają możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do uczestnictwa w procesie zarządzania administracją publiczną w celu zapewnienia porządku publicznego.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- urzędach administracji publicznej i samorządowej,

- organach ochrony państwowej i ochrony prawa,

- Policji.