Ochrona osób i mienia

Celem studiów o tej specjalności jest przekazanie absolwentom wiedzy z zakresu zagadnień związanych z realizacją zadań ochrony osób i mienia. Studenci mają szansę zapoznania się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami tematyki ochrony. Absolwent wykazuje się znajomością zagadnień związanych z technikami interwencyjnymi, systemami i środkami technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia. Nabędzie wiedzę dotyczącą organizacji i taktyki działań ochrony, która pozwoli mu skutecznie stosować narzędzia walki z przestępczością i szeroko pojętymi zagrożeniami. Osoby kończące studia o specjalności ochrona osób i mienia są wykwalifikowanymi fachowcami z zakresu bezpieczeństwa publicznego i higieny pracy.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- agencjach ochrony osób i mienia,

- Policji,

- Żandarmerii Wojskowej,

- Straży Miejskiej,

- Straży Ochrony Kolei,

- urzędach administracji publicznej i samorządowej,

- instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych i konwojów,

- firmach zajmujących się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego,

- wewnętrznych służbach ochrony firm i instytucji,

- instytucjach kultury i sztuki zobowiązanych do zapewnienia ochrony dziedzictwa kulturowego i dzieł sztuki.