Detektywistyka

Specjalność detektywistyka stwarza możliwość przygotowania się do podjęcia pracy w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, gospodarczych i innych działających w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Absolwent tej specjalności zdobędzie gruntowną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z detektywistyką, realizacją zadań ochrony osób i mienia, wywiadem gospodarczym oraz ochroną informacji niejawnych. Uzyska również wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia śledztwa, umiejętnej jego analizy oraz wykorzystywania właściwych metod i środków na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa sektora prywatnego i publicznego.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- Policji,

- Wojsku,

- Straży Miejskiej,

- agencjach detektywistycznych,

- prywatnych firmach ochrony.