Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jednym z bardzo przyszłościowych kierunków, który realizujemy na naszej uczelni wyższej, jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Jego zagwarantowanie ma istotny wpływ na stabilizację państwa i stanowi ważny element polityki każdego kraju. Studia z tego zakresu pozwalają nabyć wiedzę dotyczącą nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania i organizacji państwa (w odniesieniu do ustroju i struktury), procedur zarządzania państwem.

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Specjalności: