Kadra naukowa

PROFESJONALNA KADRA AKADEMICKA

W Bydgoskiej Wyższej Szkole Głównej opiekę naukową i dydaktyczną nad studentami sprawują wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy, dzięki którym zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przebiega w przyjaznej, inspirującej i kreatywnej atmosferze.

Nauczyciele BWSG to uznana kadra naukowo-dydaktyczna z najlepszych uczelni publicznych i niepublicznych z Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi i Poznania oraz specjaliści-praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym. Dla procesu kształcenia stanowi to szczególnie cenną wartość z punktu widzenia aktualności programów kształcenia i przekazywanej wiedzy.