Zarządzanie nieruchomościami

Cel studiów: Zadaniem studiów podyplomowych z zarządzania nieruchomościami jest przekazanie słuchaczom wiedzy o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym oraz wybranych elementów budownictwa i kosztorysowania. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami, co umożliwi mu pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w tej dziedzinie, bądź też prowadzenie własnej działalności.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

  1. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami.

  2. Podstawy ekonomiczne zarządzania nieruchomościami.

  3. Podstawy wiedzy technicznej o zarządzaniu nieruchomościami.

  4. Zarządca nieruchomości w ujęciu psychologii społecznej.

  5. Wstęp do zarządzania nieruchomościami.

  6. Kompetencje interdyscyplinarne zarządcy nieruchomości.

  7. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister) oraz osoby zajmujące się  dziedziną nieruchomości, które pragną poszerzyć swoja wiedzę.

Liczba godzin: 204

Czas trwania studiów: 2 semestry