Psychologia w biznesie

Cel studiów: Studia podyplomowe z psychologii w biznesie mają na celu wzbogacenie słuchaczy o wiedzę psychologiczną i umiejętności w zastosowaniu jej w różnych obszarach aktywności zawodowej czy biznesu. Absolwent potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zakresie zachowań społecznych, zarządzania zespołami  i motywowania pracowników, a także wie, jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe czy radzić sobie ze stresem. Umiejętność budowania odpowiednich relacji służbowych jest niezwykle ważna w relacji z klientem.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

  1. Psychologia zarządzania w firmie.

  2. Rozwiązywanie sporów w drodze negocjacji.

  3. Uwarunkowania psychologiczne procesów rekrutacji i selekcji.

  4. Techniczne aspekty motywowania grupy. Praca w zespołach.

  5. Podstawa wiedzy z zakresu public relations.

  6. Techniki i metody komunikacji w biznesie.

  7. Techniki komunikacji medialnej.

  8. Organizacja i systematyzacja procesu relacji z klientem.

  9. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister) oraz osoby pracujące w różnych obszarach  biznesu.

Liczba godzin: 206

Czas trwania studiów: 2 semestry