Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Cel studiów: Celem studiów podyplomowych z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest przygotowanie słuchaczy do pracy pedagogicznej z dziećmi w przedszkolach i innych  alternatywnych formach edukacji przedszkolnej oraz w szkołach podstawowych  na poziomie klas I-III. Absolwent  posiada umiejętność projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości uczniów, a także potrafi  diagnozować potrzeby edukacyjne i dobierać adekwatne formy terapii.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

 1. Teoria i organizacja edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 2. Metodyka edukacji i wychowania w przedszkolu.

 3. Metody dydaktyczne kształcenia zintegrowanego na etapie wczesnoszkolnym.

 4. Rozwój psychologiczny dziecka w przedszkolu oraz na etapie wczesnoszkolnym.

 5. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozowanie i terapie logopedyczne.

 6. Edukacja matematyczna z metodyką.

 7. Edukacja polonistyczna z metodyką.

 8. Metodyka edukacji środowiskowej i ekologicznej.

 9. Metodyka edukacji plastyczno-technicznej.

 10. Metodyka edukacji muzycznej.

 11. Metodyka nauczania kultury fizycznej.

 12. Diagnoza i terapia pedagogiczna.

 13. Modele edukacji i formy pracy wychowawczej w przedszkolu i szkole na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 14. Praktyka.

 15. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia (licencjat, magister) oraz studiów magisterskich jednolitych z przygotowaniem nauczycielskim. Studia te adresowane są także do czynnych zawodowo nauczycieli.

Liczba godzin: 350

Czas trwania studiów: 3 semestry