Dziennikarstwo śledcze

Cel studiów: Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa śledczego  pozwala na zdobycie umiejętności pozyskiwania informacji zarówno ze źródeł urzędowych, jak i pozaurzędowych, a także na zapoznanie się z metodami i warsztatem dziennikarskim. Absolwent  posiada zdolność do oceny ryzyka w związku z obserwacją różnego rodzaju spraw i patologii oraz potrafi wykorzystać zdobyte przez siebie informacje przy użyciu technik podobnych do tych, które stosują instytucje posiadające uprawnienia śledcze.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

  1. Kryminologia i techniki śledcze.

  2. Regulacje prawa prasowego i prawa do informacji publicznej.

  3. Prawo autorskie.

  4. Zasady etyki w dziennikarstwie.

  5. Gatunki dziennikarskie.

  6. Sztuka prowadzenia rozmowy i przekonywania. Retoryka i erystyka.

  7. Specyfika języka wypowiedzi dziennikarskiej.

  8. Sztuka zdobywania wiedzy-osobowe źródła informacji.

  9. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister), a także osoby pracujące w charakterze dziennikarza lub chcące podjąć taką pracę.

Liczba godzin: 208

Czas trwania studiów: 2 semestry