Administracja

Cel studiów: Studia podyplomowe z administracji mają na celu poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej poprzez wzbogacenie i uaktualnienie wiedzy słuchaczy o problematykę prawną, głównie o umiejętność posługiwania się podstawowymi instrumentami prawnymi. Absolwent zdobędzie wiedzę dotyczącą wszelkich aspektów związanych z administracją, a także zapozna się z treścią odpowiednich aktów prawnych. Dzięki tym studiom podnosi on swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskuje kompetencje wymagane prawem obowiązującym.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

 1. Standardy europejskie w administracji.

 2. Prawo i ustrój samorządu terytorialnego.

 3. Status pracownika samorządowego.

 4. Procedura administracyjna.

 5. System nadzoru i kontroli finansów publicznych.

 6. System ochrony danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Propedeutyka prawa cywilnego.

 8. Prawa stanu i rejestry praw stanu.

 9. System i procedura sądowo-administracyjna.

 10. System zamówień publicznych.

 11. Polityka społeczna.

 12. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Liczba godzin: 206

Czas trwania studiów: 2 semestry