Studia podyplomowe

Uczelnia organizuje studia podyplomowe, stanowiące coraz popularniejszą formę wykształcenia wyższego. Preferowana forma prowadzenia tego typu zajęć to studia zaoczne, gdzie zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów. Program kształcenia jest przewidziany na dwa bądź trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku oraz ilości materiału koniecznego do przerobienia, aby absolwent nabył konieczną w danym obszarze wiedzę.

Kierunki studiów:

UWAGA!!! DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJE O

ZAJĘCIACH DODATKOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE „GRATISY” !!!

Oferta studiów podyplomowych jest adresowana do absolwentów studiów, posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny.

Studia podyplomowe dają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, rozwijania pasji i umiejętności, zdobywania nowych kompetencji.

Studia podyplomowe otwierają przed absolwentami nowe możliwości:

- aktualizacji lub uzupełnienia wiedzy i umiejętności,

- awansu zawodowego,

- podniesienia atrakcyjności na rynku pracy,

- rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych,

- nowych kwalifikacji.