Studia podyplomowe

CENY ZA NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

 

Nazwa kierunku

Cena studiów

Cena promocyjna studiów

Opłata rekrutacyjna

Promocyjna opłata rekrutacyjna

Administracja

2999 zł

2099 zł*

150 zł

0 zł

Administracja i zarządzanie finansami publicznymi

3099 zł

2099 zł*

150 zł

0 zł

Akademia coachingu

4499 zł

2999 zł*

150 zł

0 zł

BHP

2999 zł

2399 zł*

150 zł

0 zł

Dziennikarstwo śledcze

3100 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

Interwencja i zarządzanie kryzysowe

3100 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

3600 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

Podatki i doradztwo podatkowe

3300 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

3500 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

Psychologia komunikacji interpersonalnej

3300 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

Psychologia w biznesie

3400 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

Rachunkowość

2900 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

Resocjalizacja

2900 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

Zarządzanie nieruchomościami

3700 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

2900 zł

2099 zł*

150 zł

0 zł

Język angielski w biznesie

- w przygotowaniu !!!

3200 zł

2299 zł*

150 zł

0 zł

*- Uwaga!!!  Możliwość  rozłożenia  czesnego na raty