Resocjalizacja z pracą sądową

Specjalność resocjalizacja z pracą sądową pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie teoretycznych podstaw resocjalizacji, prawnych podstaw działalności resocjalizacyjnej, specyfiki pracy sądowej, zakresu obowiązków kuratora sądowego. Absolwent tej specjalności odznacza się znajomością podstawowych zagadnień dotyczących  stawiania diagnoz, pracy z jednostką patogenną, interpretowania zjawisk społecznych. Studia o specjalności resocjalizacja stwarzają możliwość pracy pedagogicznej w obszarze resocjalizacji zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi przejawiającymi zachowania antyspołeczne czy też mającymi konflikty z prawem.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- placówkach pomocy społecznej,

- jednostkach samorządu terytorialnego,

- zakładach poprawczych,

- zakładach karnych,

- schroniskach dla nieletnich,

- sądach,

- aresztach śledczych,

- policyjnych izbach dziecka.