Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Ukończenie specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień przygotuje absolwenta do podejmowania działań z osobami niedostosowanymi społecznie. Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania niedostosowania społecznego, projektowania programów resocjalizacyjnych, wykorzystywania współczesnych metod profilaktycznych i terapeutycznych. Absolwent nabędzie kwalifikacje, które przygotują go do prowadzenia profilaktyki i terapii  uzależnień oraz ponownej socjalizacji.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- ośrodkach szkolno – wychowawczych,

- poradniach dla osób uzależnionych,

- placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- świetlicach socjoterapeutycznych,

- zakładach poprawczych,

- zakładach karnych,

- straży miejskiej,

- policji,

- placówkach zajmujących się profilaktyką społeczną.