Pedagogika opiekuńcza i socjalno – wychowawcza

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńcza i socjalno – wychowawcza mają realizować w swej przyszłej pracy zawodowej społecznie użyteczne cele i zadania, których realizacja spoczywa na placówkach i osobach funkcjonujących w systemie oświaty oraz pomocy społecznej. Absolwenci są przygotowani do pracy w określonych typach placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych, a także w innych instytucjach zajmujących się pomocą rodzinie i dziecku. Mają też znaczne możliwości rozwoju zawodowego.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- placówkach oświatowo – wychowawczych,

- placówkach opiekuńczo wychowawczych,

- środowisku podopiecznego w charakterze asystenta rodziny.