Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji

Studia o specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w administracji pozwalają studentom na zdobycie wiedzy z zakresu regulacji i przepisów wykonawczych dotyczących administrowania bezpieczeństwem. Absolwent zostanie zaznajomiony z obowiązującymi aktami prawnymi oraz dokumentami wykonawczymi w zakresie zarządzania kryzysowego. Zdobędzie wiedzę dotyczącą systemów i metod zarządzania bezpieczeństwem w administracji oraz zasadami planowania kryzysowego. Absolwent będzie odznaczał się umiejętnościami w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz dostrzegania zagrożeń bezpieczeństwa społeczności lokalnej i ich właściwą identyfikację. Absolwent potrafi sprawnie uczestniczyć w planowaniu i realizacji zadań w zakresie ochrony i archiwizacji informacji niejawnych  i danych osobowych.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- strukturach administracji zespolonej,

- instytucjach i organizacjach działających w sferze bezpieczeństwa,

- organach administracji rządowej,

- jednostkach samorządu terytorialnego,

- organach kontroli państwowej i ochrony prawa,

- sądach i trybunałach,

- organizacjach związanych z zarządzaniem i inspekcją bezpieczeństwa teleinformatycznego,

- państwowych instytucjach i jednostkach organizacyjnych zobowiązanych do ochrony i archiwizacji informacji   niejawnych i danych osobowych,

- przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, dydaktycznych i badawczo-rozwojowych zabezpieczających   informacje niejawne oraz dane osobowe.