Resocjalizacja

Specjalność resocjalizacja pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych metod i technik resocjalizacyjnych oraz z tworzenia programów środowiskowych do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Absolwent tej specjalności odznacza się znajomością podstawowych zagadnień dotyczących  prawidłowości rozwojowych człowieka oraz  jego możliwości edukacyjnych. Potrafi diagnozować środowiska patogenne oraz zjawiska niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak również dostosować odpowiednie metody i techniki resocjalizacyjne. Studia o specjalności resocjalizacja stwarzają możliwość realizacji zaplanowanych zadań oraz kreatywnej współpracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- placówkach pomocy społecznej,

- jednostkach samorządu terytorialnego,

- zakładach poprawczych,

- zakładach karnych,

- schroniskach dla nieletnich.