Policyjna

Studia o specjalności policyjnej pozwalają na zdobycie kwalifikacji w zakresie służby policyjnej i bezpieczeństwa publicznego. Student uzyska gruntowną znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji, działania i struktury Policji. Absolwent pozna problematykę wykorzystywanych na rzecz bezpieczeństwa publicznego metod i środków, zagadnienia dotyczące psychologii, kryminologii, technik interwencji oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego. Nabędzie także umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych i analizy kryminalnej prowadzonych działań.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- Policji,

- służbach państwowych i organach administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa,

- służbach penitencjarnych.