Bezpieczeństwo transportu i logistyki

Ukończenie specjalności bezpieczeństwo transportu i logistyki pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w krajowych i zagranicznych firmach związanych z transportem i turystyką w komunikacji lotniczej, morskiej oraz lądowej.  Program studiów dostosowany jest do wymogów, jakie stawia współczesny transport. Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do analizowania i projektowania systemów transportowych oraz realizowania operacyjnej działalności logistycznej. Studia o tej specjalności przygotowują do rzetelnego zbierania i przetwarzania informacji dotyczących ryzyka i zagrożeń w transporcie.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych oraz zajmujących się organizacją konwojów,

- jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego,

- Inspekcji Transportu Drogowego,

- Straży Ochrony Kolei,

- Straży Ochrony Lotnisk,

- strukturach ratownictwa drogowego.