Zajęcia z negocjacji i mediacji

Specjalnie dla naszych studentów zorganizowaliśmy bezpłatne zajęcia z negocjacji i mediacji. W ramach przedmiotu przedstawiono studentom prawne, społeczne i psychologiczne uwarunkowania podejmowania negocjacji i mediacji w sferze publicznej, czyli w obszarze działań władzy wykonawczej, jak również sądowniczej i ustawodawczej. Program przedmiotu zawiera także – oprócz analizy przepisów prawa – przegląd klasycznych i najnowszych wyników badań z zakresu psychologii społecznej i socjologii, które powinny być przydatne osobom zajmującym się prowadzeniem mediacji i negocjacji. Omówione zostały również zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną i publiczną w negocjacjach i mediacjach oraz uwarunkowania ich prowadzenia wynikające z różnic i podobieństw o charakterze kulturowym. Studenci poznali również techniki sporządzania dokumentów w procesach negocjacji i mediacji, a także praktyki formalizowania dokonanych ustaleń oraz zasady autoprezentacji osób biorących udział w sesjach mediacyjnych lub negocjacyjnych. W ramach zajęć warsztatowych studenci uzyskali umiejętności praktyczne w zakresie wybranych aspektów, metod i technik negocjacji i mediacji.